blog-Atriatech

مفاهیم برنامه نویسی

  1. خانه
  2. مطالب
  3. مفاهیم برنامه نویسی
API چیست و چه کاربردی دارد | چرا از API استفاده می کنند

API چیست و چه کاربردی دارد | چرا از API استفاده می کنند

API به معنی رابط کاربردی برنامه نویسی همچنین جنبه اساسی تشکیل وب 2 است. به وسیله ی api میتوان بین دو سیستم ارتباط برقرار کرد و بین آن ها داده رد و بدل کرد

اطلاعات بیشتر