blog-Atriatech

مفاهیم طراحی سایت

  1. خانه
  2. مطالب
  3. مفاهیم طراحی سایت
تصاویر با پسوند  svg. چیست و چرا از آن استفاده می کنیم

تصاویر با پسوند svg. چیست و چرا از آن استفاده می کنیم

ما به عنوان طراح سایت همیشه در نظر داشتیم عکس را در طراحی سایت با اندازه های مختلف بزرگ و کوچک کنیم ،به لطف SVG توانستیم بهترین حالت را در طراحی سایت ایجاد کنیم

اطلاعات بیشتر